Jesteś w: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13​ u​st. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICN Finanse Izabela Sobkowicz Sp. K. z siedzibą w 20-148 Lublin, ul. Związkowa 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@icnfinanse.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu ​obowiązujących przepisów ​ prawa ​ dotyczących ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia ,​ sprostowania ​​. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@icnfinanse.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Informujemy również, że nie jest Pani/Pan profilowany a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani udostępniane innym podmiotom.

System zarządzania treścią: Golan.pl

© 2011 FAN.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone